Tjenester

“Executive Interim Mangement innebærer temporær ledlese, som innleies fra ekstern ressurs. Dette er en arbeidsform som i løpet av de siste 10 år har fått stadig større utbredlese i Europa, spesielt ved at bedriften leier inn lederkompetanse for å løse en bestemt situasjon. Nytten av dette kombinert med et mer omfattende ansettelsesvern, spesielt innen EF, gjør at Executive Interim Management får stadig større utbredlese ved:

 • Gjennomføring av en større bedriftsendring i form av omstilling, fisjon eller fusjon, konseptforandring eller finansiell restrukturering.
 • Å gi kontiunitet ved uforutsette hendelser eller som komplettering til eksisterende ledelse.
 • Gjennomføring av organisasjonsendringer, sammensmelting av kulturforskjeller eller som overlevelsesbistand i en vanskelig periode.
 • Prosjektledelse for midlertidige oppgaver eller komplekse nettverksituasjoner når interne ressurser ikke er tilgjengelig eller ikke har kapasitet.
 • Tilførsel av kritisk know-how, for å stimulere utvikling av igangværende forretning eller restrukturering.

Den temporære leder kan utfylle stillinger som adm. direktør, seksjons-avdelingsleder, spesialist på et fagområde eller som prosjektleder.

Denne formen gir også den temporære lederen integritet til å ta de riktige beslutninger helt uavhengig av personlig historikk i selskapet, relasjoner til andre medarbeidere eller med hensyn til egen fremtid i bedriften.

Ordningen gir oppdragsgiver den best egnede lederløsning i den situasjonen man står ovenfor, i kombinasjon med stor fleksibilitet og begrenset forpliktelse i forhold til fast ansettelse.

ANOCO Management AS tilbyr omstillings- og vitaliseringsledelse.

Tjenester/produkter
Våre tjenester og produkter skal bidra til fornyelse ved bl.a.:

 • Stille diagnoser
 • Klargjøre veivalg
 • Påvise utviklingsmuligheter
 • Gjennomføre strategiske endringer og omstillinger
 • Bygge ledelsessystemer og kulturer som gjør virksomheten bedre i stand til å takle kontinuerlige forandringer
 • Skape resultatforbedringer

Forandrings- og omstillingsprosesser

 • Evaluering, utarbeidelse og gjennomføring av strategiske omstillingsprosesser
 • Omstrukturering, kjøp/salg, fusjon og fisjon av bedrifter, outsourcing og/eller nyetablering
 • Forandringsprossesser; grensesnittsavklaring, effektivisering og resultatforbedringer
 • Strategisk markedsplanlegging

Anoco Managements rolle
Anoco Management’s rolle vil hovedsakelig være i funksjon som;

Anoco Managements prosess

 • Utarbeidelse av mål og visjon
 • Planlegging
 • Utvikling- og forandring
 • Implementering og justering

Anoco Managements særpreg

 • Erfaring som ledere og rådgivere
 • Identifiserer seg med problemstillingen
 • Legger vekt på praktiske løsninger og gjennomføringsevne
 • Arbeider gjennom virksomhetens medarbeidere