”Fit for the Future”

Nyheter on June 14th, 2013 No Comments

Jeg var så heldig å bli invitert til BI’s Finn Øien Lecture 2013. Dagens foredrag var “Reinventing Management How to Make Your Company Fit for the Future” ved Professor Julian Birkinshaw, London Business School.  Tema gikk på behovet for å endre det formalistiske organisasjons-, rammeverk og metoder som preger mange av de foretningsmessige kulturer i […]

Tags: , , , , , ,

En endringsleders hverdag

En endringsleders hverdag

Nyheter on February 5th, 2011 No Comments

Etter 70 tallets oppgang i næringslivet, med tilnærmet 10 % tilvekst og 10 % årlig prishøyning, ble åttitallet tiåret hvor jappetiden blomstret, inntil omstillingstakten slo inn for fullt. Alle er vel enige om at det er bedre å redde 50 arbeidsplasser, enn å gå konkurs med 100, men å gjøre det, det var ikke alltid […]

Tags: , , , , , ,

Dette er den 2 artikel i en serie om Lederutvikling.

Lederutvikling – Ledermentor

Nyheter on October 10th, 2010 No Comments

Det gir en god følelse å kunne medvirke til at yngre ledere utvikler bedre selvinnsikt, styrker selvfølelsen og derved sin mentale høyde. Det gir bedre balanse og harmoni i hverdagen, både for personen selv og dens omgivelser, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.   En håndplukket mentor for å utvikle deg […]

Tags: , , , , , , ,

Skrevet for Kapital no 2/2004

Prosjektarbeideren

Nyheter on February 2nd, 2004 No Comments

I virkelighetens verden kommer endringene så fort at det finnes ingen sikker arbeidsplass. Men en sikrere arbeidssituasjon kan skapes av hever enkelt arbeidstaker, skriver Ola Kleiven, styreleder og eier av Anoco Management AS. Forandringstakten i våre omgivelser går stadig raskere og konsekvensene av våre beslutninger, for ikke å si manglende sådanne, blir stadig mer avgjørende. […]

Tags: , , , , ,