Styret som pådriver for digital transformasjon

Nyheter on November 25th, 2016 No Comments

På ”min vakt” som næringslivsleder – Fra hullkortbånd og kardex til Digital Transformasjon Den siste tiden har jeg ved flere næringssammenhenger, blitt presentert for digital transformasjon. En elektronisk inngripen, behandling og arbeidsflyt som flytter IT sjefen fra en avdelingsfunksjon til toppledelse og styrerom. Endringen er så total at den digitale transformasjonen overtar og integrerer bedriftens […]

Tags: , , , , ,

”Fit for the Future”

Nyheter on June 14th, 2013 No Comments

Jeg var så heldig å bli invitert til BI’s Finn Øien Lecture 2013. Dagens foredrag var “Reinventing Management How to Make Your Company Fit for the Future” ved Professor Julian Birkinshaw, London Business School.  Tema gikk på behovet for å endre det formalistiske organisasjons-, rammeverk og metoder som preger mange av de foretningsmessige kulturer i […]

Tags: , , , , , ,

Beslutningsvegring

Nyheter on November 22nd, 2011 No Comments

Hvorfor  setter enkelte personer seg i posisjoner hvor de totalt blotter sine svake sider? En kollega svarte; ”Det er dette med selvinnsikten, det er det som svikter”. Mange vet ikke hvor de har sin begrensning, det må være enhvers plikt å lære seg selv å kjenne, eller er de redde for svaret?, skriver Ola Kleiven […]

Tags: , , , , , ,

Jobben som ryddegutt

Nyheter on June 1st, 2011 No Comments

God endringsledelse og evnen til å gjennomføre snuoperasjoner må sitte i ryggmargen. Det er som skigåing, skal du bli god på ski må du gå mye på ski. Dvs. du må ha lang, omfattende ledererfaring og sterk psyke, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS. Når du skal overta jobben etter en […]

Tags: , , , , ,

En endringsleders hverdag

En endringsleders hverdag

Nyheter on February 5th, 2011 No Comments

Etter 70 tallets oppgang i næringslivet, med tilnærmet 10 % tilvekst og 10 % årlig prishøyning, ble åttitallet tiåret hvor jappetiden blomstret, inntil omstillingstakten slo inn for fullt. Alle er vel enige om at det er bedre å redde 50 arbeidsplasser, enn å gå konkurs med 100, men å gjøre det, det var ikke alltid […]

Tags: , , , , , ,

Dette er den 2 artikel i en serie om Lederutvikling.

Lederutvikling – Ledermentor

Nyheter on October 10th, 2010 No Comments

Det gir en god følelse å kunne medvirke til at yngre ledere utvikler bedre selvinnsikt, styrker selvfølelsen og derved sin mentale høyde. Det gir bedre balanse og harmoni i hverdagen, både for personen selv og dens omgivelser, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.   En håndplukket mentor for å utvikle deg […]

Tags: , , , , , , ,

Dette er den første artikkelen i en serie om Lederutvikling. Den neste vil omhandle Mentoring.

Lederutvikling – ”Hållbara Chefer” i Sverige

Nyheter on September 27th, 2010 No Comments

Hedersmann og tidligere nærings- og energiminister Finn Kristensen pleide å si det slik; ”Dersom vi kunne overføre all energien som utøves i frivillige organisasjoner, til næringslivet. Da ville vi få fart på Norge”, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.   Oppdraget På oppdrag fra stiftelsen Bliwa, og i samråd med flere organisasjoner, […]

Tags: , , , , , , ,

Dette er sjette og siste artikkel i en serie under overskriften, ”Gangen i en omstillingsprosess”. I denne sjette artikkelen tar jeg for meg; Balansert målstyring.

Gangen i en omstillingsprosess VI

Nyheter on August 18th, 2010 No Comments

Dagens virksomheter har en betydelig raskere endringstakt enn tidligere og selvstendig avgjørelser må tas raskere enn noen gang,  fortrinnsvis av de som sitter nærmest til hendelsene. Dette må gjøres i relasjon til kundene, de interne prosessene og med hjelp av kunnskap om konkurrenter og endrede omgivelser, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.    […]

Tags: , , , , , ,

Dette er femte artikkel i en serie under overskriften, ”Gangen i en omstillingsprosess”. I denne femte artikkelen tar jeg for meg; Verdikjedeprosess og styringsparametre, grensesnittsavklaring, ansvarsmatrise, hjelpeformularer og ressurskartlegging. Med 2-3 ukers mellomrom vil det komme flere artikler i denne serien.

Gangen i en omstiillingsprosess V

Nyheter on August 1st, 2010 No Comments

For å løfte eierskap og ansvar opp på ett høyere mentalt nivå internt, er det hensiktsmessig å definere arbeidsoppgavene for tilstøtende funksjoner og stillinger som kunde og leverandør. Denne kartleggingen hjelper også til med å evaluere behov for-, og nødvendigheten av arbeidsoperasjonen, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.   Verktøy og metoder […]

Tags: , , , , , ,

Dette er fjerde artikkel i en serie under overskriften, ”Gangen i en omstillingsprosess”. I denne fjerde artikkelen tar jeg for meg; Ansettelser, strategisk partner og resultat – Bedrift AS. Med 2-3 ukers mellomrom vil det komme flere artikler i denne serien.

Gangen i en omstillingsprosess IV

Nyheter on June 14th, 2010 No Comments

Det er mange eksempler på at de vellykkede fusjoner er mellom bedrifter som har hatt et langvarig samarbeid og kjenner hverandres bedriftskultur godt, -mens andre lett mislykkes. Det er imidlertid viktig å ta initiativet til strategiske endringer, mens det ennå er penger i kassa. Når kassa er tom, blir forandringen alltid på andres premisser og […]

Tags: , , , , , ,