Tre globale vinnernæringer

Nyheter on April 11th, 2012 No Comments

Jeg var så heldig å bli invitert til BIs presentasjons dag; ”Et Kunnskapsbasert Norge” og det ga meg en kraftig inspirasjon og glede, ikke minst på nasjonens vegne. Forskningen dokumenterer hva vi tradisjonelt har lykkes med i Norge, hvor verdiskapningpotensiale ligger og hvilke bransjer-/næringer vi har størst mulighet for å utvikle positivt i ett globalt […]

Tags: , , , , ,

Beslutningsvegring

Nyheter on November 22nd, 2011 No Comments

Hvorfor  setter enkelte personer seg i posisjoner hvor de totalt blotter sine svake sider? En kollega svarte; ”Det er dette med selvinnsikten, det er det som svikter”. Mange vet ikke hvor de har sin begrensning, det må være enhvers plikt å lære seg selv å kjenne, eller er de redde for svaret?, skriver Ola Kleiven […]

Tags: , , , , , ,

Jobben som ryddegutt

Nyheter on June 1st, 2011 No Comments

God endringsledelse og evnen til å gjennomføre snuoperasjoner må sitte i ryggmargen. Det er som skigåing, skal du bli god på ski må du gå mye på ski. Dvs. du må ha lang, omfattende ledererfaring og sterk psyke, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS. Når du skal overta jobben etter en […]

Tags: , , , , ,

En endringsleders hverdag

En endringsleders hverdag

Nyheter on February 5th, 2011 No Comments

Etter 70 tallets oppgang i næringslivet, med tilnærmet 10 % tilvekst og 10 % årlig prishøyning, ble åttitallet tiåret hvor jappetiden blomstret, inntil omstillingstakten slo inn for fullt. Alle er vel enige om at det er bedre å redde 50 arbeidsplasser, enn å gå konkurs med 100, men å gjøre det, det var ikke alltid […]

Tags: , , , , , ,

Dette er den første artikkelen i en serie om Lederutvikling. Den neste vil omhandle Mentoring.

Lederutvikling – ”Hållbara Chefer” i Sverige

Nyheter on September 27th, 2010 No Comments

Hedersmann og tidligere nærings- og energiminister Finn Kristensen pleide å si det slik; ”Dersom vi kunne overføre all energien som utøves i frivillige organisasjoner, til næringslivet. Da ville vi få fart på Norge”, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.   Oppdraget På oppdrag fra stiftelsen Bliwa, og i samråd med flere organisasjoner, […]

Tags: , , , , , , ,

Dette er sjette og siste artikkel i en serie under overskriften, ”Gangen i en omstillingsprosess”. I denne sjette artikkelen tar jeg for meg; Balansert målstyring.

Gangen i en omstillingsprosess VI

Nyheter on August 18th, 2010 No Comments

Dagens virksomheter har en betydelig raskere endringstakt enn tidligere og selvstendig avgjørelser må tas raskere enn noen gang,  fortrinnsvis av de som sitter nærmest til hendelsene. Dette må gjøres i relasjon til kundene, de interne prosessene og med hjelp av kunnskap om konkurrenter og endrede omgivelser, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.    […]

Tags: , , , , , ,

Dette er femte artikkel i en serie under overskriften, ”Gangen i en omstillingsprosess”. I denne femte artikkelen tar jeg for meg; Verdikjedeprosess og styringsparametre, grensesnittsavklaring, ansvarsmatrise, hjelpeformularer og ressurskartlegging. Med 2-3 ukers mellomrom vil det komme flere artikler i denne serien.

Gangen i en omstiillingsprosess V

Nyheter on August 1st, 2010 No Comments

For å løfte eierskap og ansvar opp på ett høyere mentalt nivå internt, er det hensiktsmessig å definere arbeidsoppgavene for tilstøtende funksjoner og stillinger som kunde og leverandør. Denne kartleggingen hjelper også til med å evaluere behov for-, og nødvendigheten av arbeidsoperasjonen, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.   Verktøy og metoder […]

Tags: , , , , , ,

Dette er fjerde artikkel i en serie under overskriften, ”Gangen i en omstillingsprosess”. I denne fjerde artikkelen tar jeg for meg; Ansettelser, strategisk partner og resultat – Bedrift AS. Med 2-3 ukers mellomrom vil det komme flere artikler i denne serien.

Gangen i en omstillingsprosess IV

Nyheter on June 14th, 2010 No Comments

Det er mange eksempler på at de vellykkede fusjoner er mellom bedrifter som har hatt et langvarig samarbeid og kjenner hverandres bedriftskultur godt, -mens andre lett mislykkes. Det er imidlertid viktig å ta initiativet til strategiske endringer, mens det ennå er penger i kassa. Når kassa er tom, blir forandringen alltid på andres premisser og […]

Tags: , , , , , ,

Dette er tredje artikkel i en serie under overskriften, ”Gangen i en omstillingsprosess”. I denne tredje artikkelen tar jeg for meg; Operative kostnader, SWOT, kundetilfredshetsundersøkelser, operasjon slank bedrift og oppsigelser. Med 2-3 ukers mellomrom vil det komme flere artikler i denne serien.

Gangen i en omstillingsprosess III

Nyheter on May 18th, 2010 No Comments

Resultatet blir sjelden bedre enn målet og er ikke målet tilstrekkelig høyt har en ikke noe å strekke deg etter. Uten klare- og godt kommuniserte mål, brutt ned på delmål til hver enkelt medarbeider, vet ikke medarbeiderne hva som forventes og i hvilken retning de skal gå, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management […]

Tags: , , , , , , ,

Skrevet for Ukeavisen Ledelse, no 5, 5. februar 2010

Styrets ansvar i omstillingsprosesser

Nyheter on February 5th, 2010 No Comments

Styrearbeid er å kanalisere bedriftens ressurser og aktiviteter mot de anvendelser som gir det beste resultatet, skriver Ola Kleiven, styreleder og eier av Anoco Management AS. Selv om det sjelden kommer i fokus vil årsaken til en nødvendig omstillingsprosess nesten alltid kunne relateres til manglende handling og oppfølging fra styret. Dette kanskje fordi det ikke […]

Tags: , , , , , ,