Styret som pådriver for digital transformasjon

Nyheter on November 25th, 2016 No Comments

På ”min vakt” som næringslivsleder – Fra hullkortbånd og kardex til Digital Transformasjon Den siste tiden har jeg ved flere næringssammenhenger, blitt presentert for digital transformasjon. En elektronisk inngripen, behandling og arbeidsflyt som flytter IT sjefen fra en avdelingsfunksjon til toppledelse og styrerom. Endringen er så total at den digitale transformasjonen overtar og integrerer bedriftens […]

Tags: , , , , ,

”Fit for the Future”

Nyheter on June 14th, 2013 No Comments

Jeg var så heldig å bli invitert til BI’s Finn Øien Lecture 2013. Dagens foredrag var “Reinventing Management How to Make Your Company Fit for the Future” ved Professor Julian Birkinshaw, London Business School.  Tema gikk på behovet for å endre det formalistiske organisasjons-, rammeverk og metoder som preger mange av de foretningsmessige kulturer i […]

Tags: , , , , , ,

Tre globale vinnernæringer

Nyheter on April 11th, 2012 No Comments

Jeg var så heldig å bli invitert til BIs presentasjons dag; ”Et Kunnskapsbasert Norge” og det ga meg en kraftig inspirasjon og glede, ikke minst på nasjonens vegne. Forskningen dokumenterer hva vi tradisjonelt har lykkes med i Norge, hvor verdiskapningpotensiale ligger og hvilke bransjer-/næringer vi har størst mulighet for å utvikle positivt i ett globalt […]

Tags: , , , , ,

En endringsleders hverdag

En endringsleders hverdag

Nyheter on February 5th, 2011 No Comments

Etter 70 tallets oppgang i næringslivet, med tilnærmet 10 % tilvekst og 10 % årlig prishøyning, ble åttitallet tiåret hvor jappetiden blomstret, inntil omstillingstakten slo inn for fullt. Alle er vel enige om at det er bedre å redde 50 arbeidsplasser, enn å gå konkurs med 100, men å gjøre det, det var ikke alltid […]

Tags: , , , , , ,

Dette er den 2 artikel i en serie om Lederutvikling.

Lederutvikling – Ledermentor

Nyheter on October 10th, 2010 No Comments

Det gir en god følelse å kunne medvirke til at yngre ledere utvikler bedre selvinnsikt, styrker selvfølelsen og derved sin mentale høyde. Det gir bedre balanse og harmoni i hverdagen, både for personen selv og dens omgivelser, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.   En håndplukket mentor for å utvikle deg […]

Tags: , , , , , , ,

Dette er tredje artikkel i en serie under overskriften, ”Gangen i en omstillingsprosess”. I denne tredje artikkelen tar jeg for meg; Operative kostnader, SWOT, kundetilfredshetsundersøkelser, operasjon slank bedrift og oppsigelser. Med 2-3 ukers mellomrom vil det komme flere artikler i denne serien.

Gangen i en omstillingsprosess III

Nyheter on May 18th, 2010 No Comments

Resultatet blir sjelden bedre enn målet og er ikke målet tilstrekkelig høyt har en ikke noe å strekke deg etter. Uten klare- og godt kommuniserte mål, brutt ned på delmål til hver enkelt medarbeider, vet ikke medarbeiderne hva som forventes og i hvilken retning de skal gå, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management […]

Tags: , , , , , , ,