Styret som pådriver for digital transformasjon

Nyheter 25, November 2016

På ”min vakt” som næringslivsleder –

Fra hullkortbånd og kardex til Digital Transformasjon

Den siste tiden har jeg ved flere næringssammenhenger, blitt presentert for digital transformasjon. En elektronisk inngripen, behandling og arbeidsflyt som flytter IT sjefen fra en avdelingsfunksjon til toppledelse og styrerom. Endringen er så total at den digitale transformasjonen overtar og integrerer bedriftens strategi, målformulering og policy og blir det nye, ”Slik gjør vi det her hos oss”.

Transformasjonen blir det overordnede styringsverktøy, følger opp hele forretningsprosessen og må således initieres, integreres og besluttes på styrerommet. Dette for å; Fornye forretningsmodellen, Forbedre kundeopplevelsen og Effektivisere tjenesteproduksjonen. Så langt tyder det ikke på at styrene og toppledelsene i Norge står fremst i rekken av pådrivere. Selv om vi liker å betrakte oss som innovative, er risikoen stor for at vi blir stående igjen på perrongen når toget har gått.

I denne prosessen fikk jeg ett bilde i hodet. Bilde illustrerte situasjonen da jeg, etter endt høyskoleutdannelse, startet i min første næringslivsstilling. Databearbeidingen var regnskap på hullkortbånd som ble levert til en datasentral hver fredag og lagerstyringen ble ført for hånd på kardexkort, sortert i flate skuffer i en stor grønn metallboks. Alle artikler ble ført inn i stykk, meter eller andre enheter, alle leveranser ble løpende ført ut fra kortet og resten var lagerbeholdning. Oversiktlig og greit, men høyst manuelt. Det viser for meg hvilket spenn all næringsvirksomhet har gjennomgått på ”min vakt” og hvilket krav det setter til smidighet, livssyklus og endringsvilje. En må alltid være på tå hev, i prosess, klar for nye utfordringer.

En suksessfaktor er å forstå konsekvensen av ny teknologi. Bruk av sosiale medier, mobile enheter, analyse og data, skyline løsninger og se muligheten i globalisering.

Tilrettelegge for Disrupsjon i, FoU/innovasjon, nye forretningsmodeller, nye produkter, nye og utvidede tjenester. I tillegg må vi å konsentrere engasjementet, på kundefront, i direkte kundeinteraksjon, og med fokus på effektivitet i salg og rasjonelle leveranser.

Forretningsstrategien blir den digitale transformasjonens hverdag, de lange strategiprosesser er over, det er ikke lengre slik at vi utarbeidet rullerende 5 års strategiplaner. Motsatsen blir snarere å gjøre strategiske valg hver morgen, ved på flytte prioritering rundt på en tavle med gule Post-it lapper. Det samme med linjære linjer, det  blir ikke som da de første bilene ble videre trukket ut fra prinsippene for en hestevogn. En totalt ny og annerledes løsning (disrupsjon) erstatter den gamle funksjonaliteten.

Produkters livssyklus blir kortere og implementeringstiden lynrask. I følge Boston Consulting Group tok det 75 år før telefonen nådde 50 millioner brukere, 38 år for radioen og 35 dager for Angry Birds.

Derfor er og blir det avgjørende å kjenne kundenes ønsker og behov. Her er hva kundene svarte i en Europeisk undersøkelse utført av Sopra Steria i 2015, med spørsmålet, føler du at din bedrift kjenner kundene? Norske ledere svarte; Ja 79 %, nei 21 %

Kundene svarte; Ja 16 %, nei 84 %.

Ja, vi kan si 20/80 regelen på dette også.

Videre Sopra Sterias steg for å gjennomføre en digital transformasjon.

1. Vær ærlig på utgangspunktet 2. Kjenn kundene og deres digitale adferd 3. Effektiviser driften for å frigjøre ressurser 4. Innover tjenestene for å forbli relevant 5. Engasjer medarbeiderne

Digital transformasjon er en respons for å møte nye krav hvor kundene har tatt kontroll ved å dele opplevelser. Toppledere trenger å;  Analysere data for å forstå kundenes preferanser og behov  Fostre tjenesteinnovasjon og en transparent delingskultur  Effektivisere driftsmodellen for å frigjøre ressurser  Få teknologisk innsikt til å forstå digitale forretningsmodeller

Digital transformasjon effektiviserer, analyserer og forbedrer bedriftene, dvs. digitalisering blir vår suksessfaktor og grunnlag for rask korrigering, beslutning og handling. Tar du risikoen på å bli stående igjen på perrongen?

Tags: , , , , ,