Ola Kleiven

Ola Kleiven har i rollen som administrerende direktør, styreformann og rådgiver ledet strategi- og forretningsutviklingsprosesser, bedriftsrestrukturering ved fisjoner og fusjoner så vell som flere omstillings- og organisasjonsutviklings prosesser. Han har lang næringslivserfaring med ledererfaring fra industriell- produksjon og handel, eiendom, maritime-/offshore, oppdrettsnæringen, IT, internett, post og telecom.

I tillegg har han arbeidet med kontraktsforhandling, forhandlerutvikling, salg, markedsføring og ledelse innen internasjonale konserner. Ola Kleiven er aktiv innen styrearbeid og har styreerfaring fra en rekke bedrifter.

ola.kleiven@anoco.no
mob +47 950 85 784
www.anoco.no

Tips fra Organisasjonspsykologenes JTI rapport;

Gud, hjelp meg til ikke å styre alt, men hvis du har behov for hjelp, så bare spør.