Nettverk

Selskapet har siden etablering i 1993, opparbeidet ett svært godt nettverk for å fremskaffe erfarne ledere for ”Executive Interim Management”, dvs. en person som raskt kan gå inn i en definerte lederrolle. I tillegg har selskapet ett godt konsulentnettverk og kan ved behov, på kort tid, etablere gode tverrfaglige prosjektgrupper, alternativt gode fagpersoner til spesialistroller.

Ola Kleiven inngår i AFF’s LederMentor (fra 2009) i forbindelse med AFFs mentoravtale med Innovasjon Norge.