Omstilling og vitaliseringsledelse

Arbeidsprosess

Anoco Management satset fra starten bevisst på vitalisering og omstilling av bedrifter i alternative roller som pådriver, “management for hire” og aktivt styrearbeid. Evnen til å utvikle strategiske mål og gjennomføre disse i samarbeid med kundene har vært og er et viktig prinsipp for Anoco Management.

Vi har lagt vekt på å unngå bruk av standardiserte konsulentverktøy og har i stedet produsert skreddersydde løsninger med den enkelte oppdragsgivers situasjon, behov, resultater og mål i fokus. Dyktige konsulenter med solid praktisk erfaring og gode analytiske evner sikrer resultatforbedringer hos våre kunder.

Våre tjenester og produkter skal bidra til fornyelse ved å:

 • Stille diagnoser
 • Klargjøre veivalg
 • Påvise utviklingsmuligheter
 • Gjennomføre strategiske endringer og omstillinger
 • Bygge ledelsessystemer og kulturer som gjør virksomheten bedre i stand til å takle kontinuerlige forandringer
 • Skape resultatforbedringer

Forandrings- og omstillingsprosesser

 • Evaluering, utarbeidelse og gjennomføring av strategiske omstillingsprosesser
 • Omstrukturering, kjøp/salg, fusjon og fisjon av bedrifter, outsourcing og/eller nyetablering
 • Forandringsprossesser; grensesnittsavklaring, effektivisering og resultatforbedringer
 • Strategisk markedsplanlegging

Anoco Managements prosess

 1. Utarbeidelse av mål og strategi
 2. Planlegging
 3. Utvikling og forandring
 4. Implementering og justering

Anoco Managements særpreg

 • Erfaring som ledere og rådgivere
 • Identifiserer seg med problemstillingen
 • Legger vekt på praktiske løsninger og gjennomføringsevne
 • Arbeider gjennom virksomhetens medarbeidere