Om Anoco

ANOCO Management AS ble etablert i Oslo i 1993 av Ola Kleiven som da hadde over 22 års erfaring fra salg/markedsføring og ledelse innen internasjonale konserner. Anoco Management satset fra starten bevisst på vitalisering og omstilling av bedrifter i alternative roller som pådriver, “management for hire” og aktivt styrearbeid.

Evnen til å utvikle strategiske mål og gjennomføre disse i samarbeid med kundene har vært og er et viktig prinsipp for Anoco Management. Vi har lagt vekt på å unngå bruk av standardiserte konsulentverktøy og har i stedet produsert skreddersydde løsninger med den enkelte oppdragsgivers situasjon, behov, resultater og mål i fokus. Dyktige rådgivere med solid praktisk erfaring og gode analytiske evner sikrer resultatforbedringer hos våre kunder.

Forretningsidé

  • Anoco Management er et management konsulentselskap som dekker eieres og lederes behov for kompetanse, kapasitet og trygghet ved veivalg, i forandringsprosesser og ved gjennomføring av strategiske endringer
  • Anoco Management skaper fornyelse og resultatforbedringer gjennom erfaring og kreativitet til beste for oppdragsgiver og eiere

Hovedområder for våre tjenester:

  • BPR – omstillingsprosesser
  • Forretningsutvikling og virksomhetsstyring
  • Strategi- og utviklingsprosesser

Vårt hovedområde er ”Omstilling og vitalisering” og Anoco Management tilbyr sine tjenester og produkter basert på spisskompetanse og lang erfaring.