Dette er den 2 artikel i en serie om Lederutvikling.

Lederutvikling – Ledermentor

Nyheter 10, October 2010

Det gir en god følelse å kunne medvirke til at yngre ledere utvikler bedre selvinnsikt, styrker selvfølelsen og derved sin mentale høyde. Det gir bedre balanse og harmoni i hverdagen, både for personen selv og dens omgivelser, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.

 

En håndplukket mentor for å utvikle deg videre som leder!

Mentoring er skreddersydd lederutvikling. Prosessen foregår innenfor rammen av en unik læringsallianse mellom mentor og adept, støttet og fulgt opp av bl.a. AFF konsulenter (Administrativt forskningsfond ved NHH).

Så langt har drøyt 1000 ledere deltatt på Mentor program i AFFs regi, i kull a 2 x 16 personer. Dette er et lite og eksklusivt program for ledere på alle nivåer som ønsker å utvikle seg videre gjennom å ha en personlig mentor. Både erfarne og uerfarne ledere har behov for veiledning, støtte og sparring.

Det finnes en mentor for enhver leder. AFF finner din optimale match i sitt store nettverk. Hvorfor vente på at egne erfaringer skal vise vei når en mentor står klar til å gi deg et forsprang?

Ledermentor er et lederutviklingstilbud fra Innovasjon Norge for kvinnelige ledere som ønsker å utvikle seg som ledere og som har ambisjoner om videre karriereutvikling. Adeptene velges og sponses av Innovasjon Norge. AFF velger matchende mentorer og gjennomfører Ledermentor programmene på oppdrag fra Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge programmet er primært for kvinner i små og mellomstore bedrifter, men deltakere fra større bedrifter kan også delta.

 

Adept

Adept var en viderekommen person innen esoteriske fag som alkymi i middelalderen. Ordet kommer av latin adeptus (en som har opp-nådd noe), gjerne adeptus secretus secretorum – hemmelighetens hemmelighet.

Ordet brukes i dag om innvidde i en ordenshemmelighet eller om en som kan mye om et (uvanlig) fagområde.

 

Mentor

Mentor er en gammel venn og rådgiver for helten Odyssevs fra gresk mytologi. Homers myte om Odyssevs, kongen av Ithaka lot Mentor ta seg av sønnen Telemakhos i 10 år mens Odyssevs var i krig med trojanerne.

Ordet mentor har etter dette kommet til å benevne en person som drar nytte av sin kunnskap for å lære å veilede andre.

 

Forventninger til deg som mentor

I løpet av ett år som relasjonen varer, skal mentor og adept gjennomfører 10-12 møter á min 1,5-2 timer. I tillegg kommer 3-4 fellesmøter i plenum for mentor (+ ytterligere 2 separate adept samlinger), á 1,5-2 dager, med andre mentorer og adepter, og hvor det arbeides med adept/mentorrelasjonen. Totalt vil en mentor nedlegge minimum 12-15 arbeidsdager i løpet av året. Innovasjon Norge dekker normalt mentorers reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlingene.

Det er tradisjon i Norge på at mentorarbeid er ubetalt, lederkompetanseoverføring er ”en plikt”. Mentor får imidlertid også selv mye ledertrening i kurssamlingene, samt tilfredsstillelsen av å bistå yngre ledere med egenutvikling. En utvikling som i løpet av ett slikt ”drivhus år” kan være påtagelig, i form av bedre selvinnsikt og modenhet for større oppgaver. Dessuten er mentoring lærerikt, inspirerende, utviklende og vitaliserende, også for mentor. Oppdraget gir selvinnsikt og bevisstgjøring i leder- og jobbrollen. I tillegg bygges interessante og personlige nettverk.

Mentors kompetanse, hva kreves?

 • Å forholde seg til andre
 • Egen selvbevissthet, innsikt (forstå seg selv)
 • Kommunikasjons evne
 • Sans for humor/proporsjoner
 • Ønske om å utvikle andre
 • Klare mål, hva vil du ha ut av mentorskapet?
 • Adferdsforståelse (forstå andre) og interesse for andre, empati
 • Forståelse av, begreper/kunnskap/modeller
 • Bedrifts-/proffesjonell forståelse
 • Utvikle din egen mentorkompetanse
 • Forplikte deg til egen læring

Hvor vil du skåre deg selg på en skala fra 1-10, hvor 1 er lavest og 10 er høyeste skår?

Deretter kan du svare deg selv på følgende tre spørsmål;

 • Hva er dine sterke sider som du kan bringe inn i mentorskapet?
 • Hva trenger du å utvikle hos deg selv?
 • Hva er dine håp og ønsker i en mentoringprosess?

Skårer du høyt og har gode svar på disse tre spørsmål, da har du potensial som mentor.

 • Ikke gjør noe som skader
 • Ikke prøv for hardt
 • Møt personen der hvor personen er

 

Å være mentor er i første rekke å kunne lytte, ikke gi svarene direkte, men å stille åpne spørsmål som får i gang egen tankevirksomhet, slik at adepten selv resonerer seg frem til svaret.

Spørsmålet om du skal være mentor krever imidlertid at du har reell evne og vilje til egen læring, tar utfordringen og ikke minst, at du har eller setter av, tilstrekkelig tid til å delta og gå inn i prosessene med ett års perspektiv.

Overstående hensyn tatt, mentorrollen kan anbefales. Det gir en god følelse å kunne medvirke til at yngre ledere utvikler bedre selvinnsikt, styrker selvfølelsen og derved sin mentale høyde. Det gir bedre balanse og harmoni i hverdagen, både for personen selv og dens omgivelser.

Hva mer kan en seniorleder ønske seg?

Tags: , , , , , , ,