Dette er den første artikkelen i en serie om Lederutvikling. Den neste vil omhandle Mentoring.

Lederutvikling – ”Hållbara Chefer” i Sverige

Nyheter 27, September 2010

Hedersmann og tidligere nærings- og energiminister Finn Kristensen pleide å si det slik; ”Dersom vi kunne overføre all energien som utøves i frivillige organisasjoner, til næringslivet. Da ville vi få fart på Norge”, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.

 

Oppdraget

På oppdrag fra stiftelsen Bliwa, og i samråd med flere organisasjoner, har konsulentselskapet Kontura utviklet og gjennomført utdannelsesdelen i programmet ”Hållbara Chefer”, som 90 sjefer i bedrifter og offentlige virksomheter i Sverige har gjennomført. Programmet bygger på de områder innen forskning som professor Ingegerd Tolgert  Andersson fant særlig viktig for utvikling av holdbart sjefskap. Dvs. sjefer som over tid kjenner seg motivert og har evne til aktivt å utvikle seg selv og sin virksomhet.

Bliwa Stiftelsens mål ble uttrykt som;

”Målet är att chefer som har deltagit chefsutvecklingsprogrammet ska uppleva en ökad känsla av välbefinnande samt ökad motivation att utvecklas och aktivt vilja verka som chef över tid. Inom 1 år ska förutsättningarna  för en hälsosam ledarskapsroll ha utvecklats hos deltagarna i chefsutvecklingsprogrammet och därmed ha kunnat påverka de egna arbetsplatserna. Det övergripande målet är att ge förutsättningar för en hälsosam ledarskapsroll och därmed skapa möjlighet att utöva ett ledarskap som bidrar till bättre verksamhetsresultat”.

Programmet går over 5 samlinger á 2 og 3 dagers varighet, i løpet av ett år, og det påberopes signifikant fremgang både for deltagerne og virksomheten.

Evaluering

Det som skiller dette programmet fra de fleste andre utviklingsprogram er at det kobles til virksomhetens behov i form av tydelige og konkrete mål, og det er i virksomheten effekten måles.  Derved legges listen for ett tilpasset produkt og for muligheten til å måle effekten av programmet. Målingene gjøres etter hver samling og totalt.

Med en frittstående angrepsvinkel har forskere fra LUCE (Lund Universitet Commissioned Education) også evaluert resultatene.

Oppsummering av sjefenes observasjoner av deltagerne er følgende;

  • Større selvinnsikt, tryggere emosjonell fremtoning og økt selvtillit i utøvelsen av sjefsrollen.
  • Lederskapet går dypere i personen. Med større selvtillit handler en ut fra egen tolkning av oppdraget.
  • Ett nytt helhetstenkende, med bedre balanse i arbeidet og oppdragets ulike deler.
  • Økt tydelighet i sine roller og arbeidsoppgaver. En er tydeligere i sin kommunikasjon og stiller krav på tydelighet hos andre.
  • Ett bedre lederskap i egne arbeidsgrupper med større arbeidsgiverfokus og en setter tydelige krav. Bedre fokusering på oppdraget, med ett mer målinnrettet og strukturert målbilde, samt måloppfølging av medarbeiderne.
  • En er mer forandringsbevist og tar mer initiativ i utviklingsarbeidet.

 

 KASAM (sorterer kunnskap, innsikt og muligheter)

Undertegnedes favoritt i konseptet er en lineær trekant hvor Begripelighet står på topp, Meningsfylt står nede til høyre og Handterbart står nede til venstre. Trekanten er fylt med mennesker og ordet Helse i midten. Det fremstår klart for meg at dersom en finner balansen mellom disse tre begrepene, vil en lettere kunne leve i god harmoni med sine medarbeidere og sin lederjobb.        

Fremtidige ledere

Det snakkes og skrives stadig om at yngre arbeidstagere avstår fra topplederjobber. Dette fordi de finner det svært vanskelig å kombinere sjefsjobb med tilstedeværelse i egen familie, venner og tid til egne interesser. Presset blir for stort, en føler jag og utilstrekkelighet. Spesielt om en i tillegg må avvike fra egen overbevisning og må innrette etter skiftene strategier fra premissleverandører som overordnede, eiere etc. Ledere i slike situasjoner går en lett på en smell, utbrenthet, depresjon og langvarig fravær fra aktiv jobb og kanskje velger en bort ledelse for alltid. Lønns- og kompensasjonsmessig er det heller ikke alltid store forskjeller på nivåene.

“Hålbare chefer” som våger å lede, må ha tro på seg selv, balanse i livet og mot og tryggehet i sitt arbeid. 

Jobb med det du brenner for

Derimot, å kunne jobbe med det en brenner for, innen definerte rammer med klare mål og forutsigbarhet, med supporttergende overordnede og ivrige medarbeidere. Samspill for å skape en felles bevegelse i bedriften, da genereres adrinalinet og en kan ”flytte fjell”, uten at det går ut over helsa.

Hedersmann og tidligere nærings- og energiminister Finn Kristensen pleide å si det slik; ”Dersom vi kunne overføre all energien som utøves i frivillige organisasjoner, til næringslivet. Da ville vi få fart på Norge”.

Ja, det blir utvilsomt spennende å følge konseptet ”Hållbare Chefer”, får de fart på Sverige?

Hållbara Chefer illustrasjon

Tags: , , , , , , ,