Hvorfor velge Anoco?

Når det oppstår et uventet eller uforberedt lederbehov, er det helt vesentlig at dette dekkes snarest mulig. Det oppstår raskt usikkerhet internt og eksternt. Våre konsulenter kan normalt være operative på meget kort varsel. Ekstern lederrekruttering tar ofte fra 3 til 9 måneder.

Anoco Management har hatt MFH oppdrag siden 1993. Midlertidig ledelse som topp- eller linjeleder, utgjør en stor del av vår oppdragsmengde. Alle våre konsulenter har gjennomført flere MFH-oppdrag hvor omstilling har vært et hovedtema.

Vår kompetansebase og kontaktnett gjør at vi raskt kan finne frem til en leder som har den kompetansen som kreves i den aktuelle situasjonen. Kombinasjonen av leder- og konsulenterfaring fra krevende oppdrag gjør at vi kan tilføre virksomheten nye impulser.
Erfaring og tidligere resultater gir trygghet til å takle vanskelige endringsoppgaver, hvor beslutninger må tas raskt og i samsvar med bedriftens fremtidige målsetning.

I de situasjoner hvor en ny fremtidig leder skal rekrutteres, vil en MFH-leder kunne legge forholdene til rette for vedkommende ved å:

  • Gjennomføre nødvendige endringer uten å være belastet med historisk feil eller fremtidige bindinger
  • Gjennomføre kritiske endringsprosesser
  • Bistå ledelse/styret med å sette stillingsprofil på fremtidig leder

Vår erfaring
Anoco Management har gjennomført et stort antall MFH-oppdrag i ulike lederroller. I rollen som toppleder har vi vært innleid som:

  • Konsernsjef i børsnotert selskap
  • Administrerende direktør i flere selskaper
  • Fabrikksjef i større industrikonsern
  • Leder for typiske vekstbedrifter som IT/Internett og oppdrettsnæring
  • Leder innen tradisjonelle handels- og produksjonsbedrifter

Oppdragsperioden kan være fra 3-4 måneder og opp til 2 år, men starter ofte som et kortsiktig engasjement. I mindre bedrifter kan tilstedeværelse 2-3 dager pr uke være tilstrekkelig, mens det i større bedrifter kan bli mer enn et ordinært fulltidsengasjement.

Referanser
I flere av våre oppdrag har vi kunnet fremvise betydelige resultater på relativt kort tid. Om ønskelig vil vi kunne oppgi personlige og bransjereferanser på forespørsel.

Kredittinformasjon

Kredittinformasjon