”Fit for the Future”

Nyheter 14, June 2013

Jeg var så heldig å bli invitert til BI’s Finn Øien Lecture 2013. Dagens foredrag var “Reinventing Management How to Make Your Company Fit for the Future” ved Professor Julian Birkinshaw, London Business School.

 Tema gikk på behovet for å endre det formalistiske organisasjons-, rammeverk og metoder som preger mange av de foretningsmessige kulturer i verden i dag. For de av oss som er tilpasset ”den Scandinaviske modellen” var ikke dette noen stor overraskelse, men også for oss gjelder det å holde seg proaktiv og våken, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.

Referanse; Professor Julian Birkinshaw’s presentasjon.
For ikke å misse på nyanser, benytter jeg originalspåket i ulike illustrasjonsoppsett (kursiv), og gjengivelsen er ikke på noen måte komplett i forhold til foredraget.

 

Troverdighet.
En god start var å klargjøre troverdigheten til ulike yrkesgrupper. At legene og politiet skåret høyt var vel ikke så overraskende, men at forretningsfolk oppfattes til å ligge helt nede på 18 % ”troverdighet” er nok betydelig lavere en de fleste av oss anser seg for å være.

How do you rate the honesty of the following professions?

Medical doctors                                  70%

Police officers                                     54%

Clergy                                                52%

Journalists                                          26%

Bankers                                              25%

Lawyers                                             19%

Business executives                           18%

Car salespeople                                  7%

 2011 Gallup Survey                          Copyright Julian Birkinshaw 2013              

Utviklingen tar fart.

Mange bransjer er under stadig press og det blir vanskeligere å holde seg på toppen. Endringene kommer stadig fortere og nye teknologier og alternativer produkter rulles ut raskere enn noen gang. For eksempel hadde telefonen sin introduksjon på slutten av 1800 tallet og nådde topp for utflating på 1970 tallet, tilsvarende for radio fra 1920 med utflatning rundt 1980, mens farge TV kom på 1960 tallet og nådde topp allerede på 1980 tallet. Computerne kom på 1980 tallet, det gjorde også mobiltelefonen og begge har hatt en sammenlignbar vekstkurve med topp mot 2000. Samtidig vet vi at enhetsprisene i dag er på samme nivå, eller lavere, enn ved introduksjonen. Det setter store krav til innovasjon, rasjonell organisering og produksjon. Dette innebærer ikke bare konsepter for nye produkter og tjenester, men også behov for nye måter å arbeide på.

 

Innovasjon.

Vi trenger innovasjon i ledelsen for å tilpasse organisasjonen til nye rammebetingelser, likeledes trenger vi innovasjon i ledelsen for å tiltrekke- og tilfredsstille de mest attraktive menneskene. Dette setter større krav til organisering, trivsel, engasjement og samhandling. Dette innebærer at organisering og ledelse må radikalt endres i forhold til tidligere tradisjonelle organisasjons-modeller. Vi jobber best når vi føler oss trygge, får ansvar og grupperes sammen med folk som vi trives med. Påfølgende modell er således en oversikt til ettertanke. Ja, i følge modellen trives vi best sammen med venner og bedre alene, enn sammen med sjefen. Sjefen er desidert siste valget.

 

Who are you happiest with?

Friends                                                 3.3

Parents/relatives                                  3.0      

Spouse                                                 2.8

My children                                          2.7

Co-workers                                          2.6

Clients/customers                                2.4

Alone                                                   2.2

Boss                                                     2.0

(Rating is on a 1-5 scale)              Copyright Julian Birkinshaw 2013

 

Fremtidens organisering.

Hva er så fremtidens organisering og ledelse, samme som det alltid har vært eller radikalt annerledes. Fremtidens ledelse er ett bevist valg av forretningsmodeller og organisering. Grunnlag for omsetning, kostnadsstruktur, produktvalg/kjøp og hvordan skape lønnsomhet.

Fremtidens ledelsesmodeller som er formalisert for; koordinering av aktiviteter, beslutning, motivering av ansatte og definisjon av målene.

A Framework for reinventing management

Bureaucracy   =>       Emergence                   

Hierarchy        =>       Collective Wisdom

Intrinsic           =>       Extrinsic

Obliquity         =>       Alignment

Målene nås best indirekte. Ønsker du å nå punkt A, gå for punkt B.

 

Getting work done: old and new language

Planning         RSS

Budgeting        Blogs

Allocating        Hacks

Measuring       Podcasts

Evaluating       Folksonomies

Organizing      Social networks

Coordinating   Opinion markets

Controlling      Crowd sourcing

Structuring      Online forums

Motivating       Peer ratings

Rewarding       Mash-ups

Training          Wikis

Hiring             Tags

Copyright Julian Birkinshaw 2013

 

Hvilke selskaper er rustet for fremtiden?

Jo, de som er rigget for å gjøre ting annerledes og som overgår sine konkurrenter i sin form som;

Antibyråkratisk, Åpen, Visjonær og Eksperimentell.

Lykke til på reisen!

Tags: , , , , , ,