Skrevet for Kapital no 6/2004

BOHICA – Unnlatelsesledelse

Nyheter 16, March 2004

Unnlatelsesledelse er en de største og vanligste lederforsømmelsene, skriver Ola Kleiven, styreleder og eier av Anoco Management AS.

Omstilling innebærer at en endrer på arbeidssituasjon ved å klargjøre funksjonsansvar, forventninger og mål for hver enkelt i organisasjonen og da spiller det ingen rolle om bedriftene er stor eller liten. Det er ikke nok å endre på toppen, det er individene som teller. Skal en klare å samle alle ressurser mot felles mål må en plassere delansvaret der hvor det hører hjemme, en må ned på hvert enkelt individ. Et lite tannhjul er like vesentlig som ett stort, -mangler det ett stopper maskinen uansett.

Problemstillingen er kjent, men en avventer ofte situasjonen i håp om at den går over av seg selv. Selv om retningen for løsning ofte utpeker seg, er det forhastet å tro at en vellykket løsning fra ett sted automatisk kan overføres til et annet. Alle tilfeller er unike og må håndteres som sådanne da det jo handler om individer. Erfaring fra andre omstillingsprosesser er selvfølgelig en god ballast og rettesnor for hvordan en angriper utfordringene og hvor en setter fokus.

Besluttsomhet er et nøkkelord i omstillingsprosesser og når jeg i konsernbedrifter har stått oppe i vanskelige og konfliktfylte situasjoner har jeg ofte forenklet problemet ved å stille meg selv følgende spørsmål. “Hva ville jeg gjort hvis det var min egen lommebok, mine egne penger og min egen langsiktige arbeidsplass det gjaldt?” Svaret gir seg som oftest helt klart og er også sammenfallende med det som er forretningsmessig riktig. Situasjoner og råd som beskrives i denne artikkel er således i stor utstrekning basert på egen erfaring fra reelle situasjoner og «omstilling» er etter min mening erfaring og logisk, sunn fornuft satt i system under høyt tempo.

Dersom det ikke har vært bedrevet en kontinuerlig forandringsledelse i en bedrift er omstilling et “nødvendig gode” for å tilpasse bedriften til den virkelighet den omgis av, slik at organisasjonen til enhver tid er forberedt på den dagen som kommer. En vellykket omstilling innebærer alltid at en lykkes med å få hvert enkelt individ til å gå i seg selv og bevisstgjøre seg sin egen rolle og funksjon.

Jeg har bl.a. eksempel på at en person etter mer enn 30 års lang og tro tjeneste hadde havnet helt på utsiden av den daglige drift. Hans oppgaver var for lengst overtatt av andre og av rasjonelle dataprosesser. Tilsvarende situasjon satt 30 – 40 andre gamle medarbeidere i, men den gamle ledelsen hadde lukket øynene for virkeligheten og alle disse jobbet videre i god tro.

Ut fra denne situasjonen utarbeidet den dårlig tilpassende person, en analyse av sin egen arbeidssituasjon; Hvilke arbeidsoppgaver utføres og hvem benytter resultatene? Hva betyr for eksempel resultatet av ditt arbeid for våre kunder? Ved egenanalyse av sitt arbeid forsto vedkommende selv at tiden hadde løpt fra han. Vi forhandlet en avgangsordning og i en alder av 57 år, fant personen selv en ny og meningsfylt tilværelse innen kommunalt ungdomsarbeid. En situasjon som i utgangspunktet så håpløs ut, men som etter en bevisstgjøring og fornuftig diskusjon sluttet med en bedre hverdag og mer meningsfylt tilværelse for vedkommende.

I Norge er det fortsatt ikke tradisjon for å bli rik på dyktighet, teft og risikosatsning, gjerne i kombinasjon med hard arbeid. Derimot ved å klamre seg til en jobb en hel mannsalder og ved å forbli en “fattig sliter”, da oppnår du hele landets beundring. Det blir ikke mye industriutvikling og nye arbeidsplasser av slikt. Det kan vi da også lese ut av prosentveksten i- og andelen av offentlige ansatte hvor Norge derimot er i verdenseliten.

Etter at en bedrift har gått over ende er den mest forslitte og dårligste unnskyldningen jeg hører; “Bunnen falt ut av markedet”. Det bare illustrerer at ledelsen ikke har “lest markedssignalene” og/eller at de av bekvemmelighets hensyn har lukket øynene og unnlatt å anpasse bedriftstrukturen til de endringer som måtte komme. Dette er ledere som leser forandring i to ord, nemlig “for andre”, dette gjelder ikke oss. Jeg har opplevd å overta “på kanten av stupet” etter velutdannede og intelligente ledere som på tross av at de hadde forstått situasjonen, tilsynelatende ikke hadde styrke til å gjennomføre de nødvendige endringer.

Unnlatenhet eller handlingslammelse, er kanskje den største av alle ledelsessynder. Amerikanerne har utviklet et eget ord for dette, nemlig BOHICA.

“Bend over, here it comes again”, fritt oversatt til “bøy unna, så går det nok over denne gangen også”.

Tags: , , , , , ,