Skrevet for Kapital no 2/2004

Prosjektarbeideren

Nyheter on 2, February 2004 Ingen kommentarer

I virkelighetens verden kommer endringene så fort at det finnes ingen sikker arbeidsplass. Men en sikrere arbeidssituasjon kan skapes av hever enkelt arbeidstaker, skriver Ola Kleiven, styreleder og eier av Anoco Management AS.

Forandringstakten i våre omgivelser går stadig raskere og konsekvensene av våre beslutninger, for ikke å si manglende sådanne, blir stadig mer avgjørende. I de fleste tilfeller mangler ikke bedriften situasjons- analyser og kunnskap, men derimot evne til rask, aktiv handling og avvikskorrigering. De fleste tilfeller handler også i stor utstrekning om mennesker, og det er således lett at vegring får prioritet fremfor handling. Les mer »

Tags: , , , , ,

Skrevet for Kapital no 20/2003

Krisehåndtering

Nyheter on 16, October 2003 Ingen kommentarer

Hva med medarbeiderne når krisen er ett faktum?

I teorien finnes det ideelle løsninger, men i virkeligheten mangler som regel betingelsene for at de kan realiseres, skriver Ola Kleiven, styreleder og eier av Anoco Management AS.

Både som ansatt daglig leder og innleid leder på ”Management for hire – MFH” basis, har jeg ledet flere restruktureringer av bedrifter i krise. Skal ideelle løsninger kunne benyttes, må problemer være forutsett og håndtert underveis, organisasjonen være fleksibel og innstilt på raske endringer. Slik er det sjelden. Les mer »

Tags: , , , , ,

Skrevet for Kapital no 16/2003

Norsk Industri – Rett øst?

Nyheter on 3, August 2003 Ingen kommentarer

Hva vi skal leve av når oljen tar slutt? skriver Ola Kleiven, styreleder og eier av Anoco Management AS.

Det konkurranseutsatte næringsliv sliter. Mange bedrifter legger ned, flagger ut eller reduserer bemanningen, mens offentlig sektor øker. Det store spørsmålet blir hva vi skal leve av når oljen tar slutt. I dag ser vi to dramatiske hovedstrømmer innen industrien: Den ene til Øst-Europa og den andre til skifteretten. Les mer »

Tags: , , , , ,

Skrevet av formann i AFF Venneforeningen, Ola Kleiven for ”AFF Lederbulletin”, i forbindelse med AFFVs 40 års jubileum, 15. november 1993.

40 år etter!

Nyheter on 15, November 1993 Ingen kommentarer

Som dagens formann i Administrativt forskningsfond Venneforening, den 25. I rekken, er det i forbindelse med Venneforeningens 40 års jubileum, naturlig å se tilbake på stiftelsen og de første årene. Ved gjennomgang av møteprotokollene finner en mange kjente næringslivs-, offentlig og politiske navn. Temaene og problemstillingene er ofte av slik art at det like gjerne kunne vært referat fra siste års virksomhet. De gamle referatene er imidlertid gjennomgående mer formelt korrekte enn hva vi skriver i dag.

Administrativt forskningsfonds Venner (AFFV) holdt sitt første møte på Holmenkollen Turisthotell mandag 22. Mars 1954. Møtet var satt på grunnlag av en ”enquête” som ble gjennomført på Solstrand året før og hvor interessen for å avholde ett flere dagers møte ble testet. Til behandling forelå: Les mer »

Tags: , , , , ,

Skrevet av kullformann Ola Kleiven for ”Dagens Lederliv”, i forbindelse med PLU-1983 (program for lederutvikling) sitt 10 års jubileum på AFF Solstrand, 12-13 mars 1993.

Lederen har ordet II

Nyheter on 12, March 1993 Ingen kommentarer

Ytterligere 10 års ledererfaring, og kanskje like mange kilo siden, siden vi kjempet med ”blautdyret” i oss. Med amøber og PAEI-diagram krabbet vi som ”frie barn”, ut og inn av Johari vinduet for derved å kunne se oss selv fra innsiden. Om vi ble bedre eller dårligere som ledere, det er nok noe individuelt, men fordelen med livets store veivalg er at en ikke får forsøkt alternativet. Således vil jo det valget vi gjør, og det valget vi alle gjorde ved opptakten i 1983, bli det valget som er rett for oss. Les mer »

Tags: , , , , ,

Skrevet av kullformann Ola Kleiven for ”Dagens Lederliv”, i forbindelse med PLU-1983 (program for lederutvikling) sitt 5 års jubileum på AFF Solstrand 14-16 mars 1988.

Lederen har ordet

Nyheter on 14, March 1988 Ingen kommentarer

Så er det gått 5 år siden vårt Solstrand år og det er således tid for jubileum med tilhørende tanker og refleksjoner. Dersom ett intenst Solstrand år kan sies å gi oss minst 5 års livserfaring, og vi legg er til de reelle 5 år som har gått, har vi ervervet minst 10 års livs- og ledelseserfaring siden vi møttes for første gang i 1983. Med en betydelig selvinnsikt bak gardinene i vårt eget Johari-vindu og vår egen sirkel behørig plottet inn på PAEI-diagrammet, bør vår mulighet for å spille på de riktige tangentene i livet være betydelig utvidet. Det er jo viktig å kjenne sine begrensninger, for derved å kunne utvikle sine muligheter. Les mer »

Tags: , , , , ,