Dette er fjerde artikkel i en serie under overskriften, ”Gangen i en omstillingsprosess”. I denne fjerde artikkelen tar jeg for meg; Ansettelser, strategisk partner og resultat – Bedrift AS. Med 2-3 ukers mellomrom vil det komme flere artikler i denne serien.

Gangen i en omstillingsprosess IV

Nyheter on 14, June 2010 Ingen kommentarer

Det er mange eksempler på at de vellykkede fusjoner er mellom bedrifter som har hatt et langvarig samarbeid og kjenner hverandres bedriftskultur godt, -mens andre lett mislykkes. Det er imidlertid viktig å ta initiativet til strategiske endringer, mens det ennå er penger i kassa. Når kassa er tom, blir forandringen alltid på andres premisser og verdiene smuldres bort for de opprinnelige eierne, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS. 

 

Ansettelser

Likeledes som oppsigelser fra tid til annen er nødvendig er ansettelse av rette personer helt avgjørende for å lykkes. Les mer »

Tags: , , , , , ,

Dette er tredje artikkel i en serie under overskriften, ”Gangen i en omstillingsprosess”. I denne tredje artikkelen tar jeg for meg; Operative kostnader, SWOT, kundetilfredshetsundersøkelser, operasjon slank bedrift og oppsigelser. Med 2-3 ukers mellomrom vil det komme flere artikler i denne serien.

Gangen i en omstillingsprosess III

Nyheter on 18, May 2010 Ingen kommentarer

Resultatet blir sjelden bedre enn målet og er ikke målet tilstrekkelig høyt har en ikke noe å strekke deg etter. Uten klare- og godt kommuniserte mål, brutt ned på delmål til hver enkelt medarbeider, vet ikke medarbeiderne hva som forventes og i hvilken retning de skal gå, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.

  

Operative kostnader

Selv om DB i utgangspunktet ser pent ut så ta allikevel en kritisk gjennomgang. Det kan ligge inntekter der som ikke er direkte relevante for selve produktomsetningen. Jeg husker spesielt godt et produktomsetnings bidrag som ved første øyekast så svært hyggelig ut, men hvor inntektene i hovedsak kom som dagleieinntekter fra industri gassflasker. Kapitalkostnadene for flaskeparken, dersom de da ikke allerede var avskrevet, var postert under aktiverte investeringer og fremsto således ikke som varekost. Les mer »

Tags: , , , , , , ,

Dette er andre artikkel i en serie under overskriften, ”Gangen i en omstillingsprosess”. I denne andre artikkelen tar jeg for meg; Økonomiske rammer, produktets dekningsbidrag, ressursinnsats og driftskostnader. Med 2-3 ukers mellomrom vil det komme flere artikler i denne serien.

Gangen i en omstillingsprosess II

Nyheter on 27, April 2010 Ingen kommentarer

Er likviditeten så stram at det over en periode må gjøre prioriteringer med hensyn til utbetalinger finnes følgende to åpenbare muligheter, leverandører og utestående fordringer. Det er som oftest mulig å forhandle med leverandørene om lengre kreditter. Husk da på at de leverandører som stiller opp for deg i dårlige tider, blir fair behandlet når du eventuelt siden er over kneika, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS. 

 

Økonomiske rammer

De alvorligste skadene finnes ved å vurdere forholdstall, omsetningsfaktorer, avkastning på engasjert kapital og andre nøkkelfaktorer. Les mer »

Tags: , , ,

Dette er første artikkel i en serie under overskriften, ”Gangen i en omstillingsprosess”. I denne første artikkelen tar jeg for meg; Analyse, mål og tiltak. Med 2-3 ukers mellomrom vil det komme flere artikler i denne serien.

Gangen i en omstillingsprosess I

Nyheter on 8, April 2010 Ingen kommentarer

Lederen må ha karisma nok til å skape motivasjon og begeistring, selv blant de som har mistet “goder”. I en bedrift som kjempet for sin eksistens, husker jeg godt et avisintervju med en medarbeider som uttalte; “Når konsernsjefen ser på meg føles det som om han ser en unødvendig årskostnad på 500.000,- pr år”.  Slike følelser skaper ikke den motivasjon og entusiasme som skal til for å klare en omstilling, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.

 

Innledning

For å lykkes med omstilling må en ha en handlingsorientert leder. For å unngå vern av “gamle babyer” eller frykten for å møte seg selv i døren kan den beste løsningen være å leie inn en temporær omstillingsleder for gjennomføring av selve prosessen. Det hjelper heller ikke med en leder som bare kan resepten, omstillingslederen må i tillegg ha erfaring og iboende ryggmargsrefleks, kontroll og “drive”. Deretter kan eierne i ro og mak etter omstillingen vurdere status å sette profilen for hvordan en ny, permanent leder skal se ut.  Les mer »

Tags: , , ,

Skrevet for Ukeavisen Ledelse, no 5, 5. februar 2010

Styrets ansvar i omstillingsprosesser

Nyheter on 5, February 2010 Ingen kommentarer

Styrearbeid er å kanalisere bedriftens ressurser og aktiviteter mot de anvendelser som gir det beste resultatet, skriver Ola Kleiven, styreleder og eier av Anoco Management AS.

Selv om det sjelden kommer i fokus vil årsaken til en nødvendig omstillingsprosess nesten alltid kunne relateres til manglende handling og oppfølging fra styret. Dette kanskje fordi det ikke er noen entydig definisjon av styrets rolle, men i hht. aksjelovens § 8-7 fremgår følgende. «Forvaltningen av selskapets anliggender hører under styret, som skal sørge for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet» og med referanse til § 11 påse at bokføring og formuesforvaltning er utført i hht. pålagte retningslinjer og er gjenstand for betryggende kontroll. Les mer »

Tags: , , , , , ,

Rekordår i antall konkurser

Nyheter on 3, February 2010 Ingen kommentarer

2009 er trolig verste konkursåret på minst 15 år skriver Siri Gedde-Dahl i E24.no og med referanse til Underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret som bekrefter at 2009 kan bli det året med flest konkurser og tvangsavviklinger siden registeret ble etablert i 1993.

De aller fleste av oss har ett sterkt ønske om å overleve

Når gründeren står på podiet med fasiten og mottar prisen for en vellykket bedrift, med vekst i omsetning, lønnsomhet og antall ansatte, er det som om OL-brusen strømmer inn over oss som er til stede, skriver Ola Kleiven, styreleder og eier av Anoco Management AS, i en kommentar til antall konkurser 2009.

Konkurser treffer først og fremst eiere og ikke minst ansatte med familier, -for grunderbedrifter er dette gjerne samme sak. Det er ingen tvil om at konkurser er smertefullt for de som blir berørt, også for leverandører, kunder og lokalsamfunnet forøvrig, men i mange tilfeller fører dette mye positivt med seg. Alle våre store og små industri- og handels samfunn har nemmelig en verdi som sjelden kommer frem i lyset, nemlig en kultur for industri, handel, skipsfart, offshore eller annet. For eksempel kan arbeidere som i generasjoner har arbeidet i industrien og tilegnet seg struktur, systematikk, skiftproduksjon og rutiner, lett omstilles til å gjøre det samme på produkter og områder som er tidsaktuelle og fremtidsrettede, dvs. å bruke miljø og ressurser rett. Blant mine mange roller i livet har jeg forsøkt å drive industriell produksjon i ett samfunn med bønder og elgjegere og vet hvilke ekstra komplikasjoner det kan medføre. Les mer »

Tags: , , , , , ,

Skrevet for Ukeavisen Ledelse, no 1, 8. januar 2010

Bruk av metaforer i omstillingsprosesser

Nyheter on 8, January 2010 Ingen kommentarer

Noen ganger må en rett og slett hoppe i det. Du hopper ikke over en bresprekk i to hopp, så hopp når satsen er rett, -og på rett sted, skriver Ola Kleiven, styreleder og eier av Anoco Management AS.

Parallelt som prosedyrer endres og nye rutiner innføres, må gamle legges tilside. Det er sjelden en kan ta seg tid eller råd til å parallellkjøre overlapp og det gagner heller ikke suksessen til de nye rutinene. I en omstillingsprosess er det like viktig å slutte å gjøre det som ikke er viktig, som å gjøre det som er riktig.

“Hva du enn gjør, gjør det fullt og helt, ikke stykkevis og delt”, skriver Henrik Ibsen i dramaet Brann. Dette gjelder ikke minst i næringslivet og skulle en parallellkjøre to prosesser blir det også med delt oppmerksomhet og splittet fokus. Med en usvikelig tro på det en gjør og med prosessen i fokus, så er det høyst sannsynlig at en vil lykkes. For de fleste medarbeidere er dette imidlertid farlig, ukjent område og omstillingslederen må ta hensyn til dette ved å informere, motivere, tilrettelegge og informere på nytt. Les mer »

Tags: , , , , , ,

Skrevet for Ukeavisen Ledelse, no 42, 4. desember 2009.

Forutsetninger for å være en god Omstillingsleder

Nyheter on 4, December 2009 Ingen kommentarer

For å gjøre en omstilling er det psykologisk lettere å komme utenfra, men forutsetningene burde egentlig være bedre for en intern som kjenner organisasjonsstruktur, produkter, konkurrenter og marked. Etablerte relasjoner både til kollegaer og egne medarbeidere, samt problemstillingene ved å “møte seg selv i døra” på tidligere avgjørelser, er gjerne sperrer som hindrer dette, skriver Ola Kleiven, styreleder og eier av Anoco Management AS.

Hadde vedkommende vært en god “forandringsleder” hadde heller ikke situasjonen og behovet oppstått. Det er således viktig at det kommer inn en ny og historieløs leder som har kraft og evne til både å foreta analysen og forestå implementeringen. Det er også viktig å forstå at en omstillingsleder ikke kan begrense seg til å være “daglig leder” men derimot “døgnet rundt leder”. En slik leder vil jeg karakterisere ved fire hovedpunkter: Les mer »

Tags: , , , , , , ,

Skrevet for Ukeavisen Ledelse, no 38, 6. november 2009.

Ta omstillingen i oppgangstider

Nyheter on 6, November 2009 Ingen kommentarer

Pass på å holde de faste kostnadene nede og sørg for å tilpasse bedriften din etter omgivelsene og rammebetingelsene, -hver dag. Da slipper du å stupe inn i de store omstillingsprosessene, skriver Ola Kleiven, styreleder og eier av Anoco Management AS.

For enkelte bransjer er finanskrisen i ferd med å snu og kurvene peker igjen oppover. Nettopp derfor er det viktig å sørge for kontinuerlig omstilling i din bedrift. Ikke tråkk inn gassen for hardt. Ikke voks for raskt å unngå å påta deg unødvendige store forpliktelser, før du er sikker. Les mer »

Tags: , , , , , ,

Skrevet for Kapital no 6/2004

BOHICA – Unnlatelsesledelse

Nyheter on 16, March 2004 1 kommentar

Unnlatelsesledelse er en de største og vanligste lederforsømmelsene, skriver Ola Kleiven, styreleder og eier av Anoco Management AS.

Omstilling innebærer at en endrer på arbeidssituasjon ved å klargjøre funksjonsansvar, forventninger og mål for hver enkelt i organisasjonen og da spiller det ingen rolle om bedriftene er stor eller liten. Det er ikke nok å endre på toppen, det er individene som teller. Skal en klare å samle alle ressurser mot felles mål må en plassere delansvaret der hvor det hører hjemme, en må ned på hvert enkelt individ. Et lite tannhjul er like vesentlig som ett stort, -mangler det ett stopper maskinen uansett. Les mer »

Tags: , , , , , ,