Omstilling og vitaliseringsledelse

Management for hire får en stadig større relevans i Europa. Dette betyr at bedriften leier inn lederkompetanse for å løse en bestemt situasjon eller kritisk fase.

Anoco Management satset fra starten bevisst på vitalisering og omstilling av bedrifter i alternative roller som pådriver, management for hire og aktivt styrearbeid.

Bedriften kan derved oppnå både kontinuitet og få fart i en prosess, uten å pådra seg langsiktige forpliktelser.

Denne temporære formen gir i tillegg lederen integritet til å ta de riktige beslutningene helt uavhengig av personlig historikk i selskapet, relasjoner til andre medarbeidere eller med hensyn til egen fremtid i bedriften. Ordningen gir oppdragsgiver tilførsel av ny energi og kompetanse, samt muligheten til å velge den best egnede lederløsningen i den situasjonen man står overfor. Denne kombinasjonen med stor fleksibilitet og begrenset forpliktelse i forhold til fast ansettelse, kan utgjøre den avgjørende forskjell, både i en tilspisset konkurransesituasjon og for bunnlinjen.